Κατερίνα Κ.

Άνθρωπος σταθμός για μένα η Σοφία! Αυστηρή όσο πρέπει, μεταδοτική και διαθέσιμη σε κάθε απορία μου.
Όπου πάω ακούω τα καλύτερα για την δουλειά μου! Σου μαθαίνει να κάνεις καθαρή δουλειά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ! Την συστήνω και την Ευχαριστώ από καρδιάς!